Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Triệu Tài

Triệu Phong - Quảng Trị
qti-trieuphong-thcstrieutai@edu.viettel.vn